SPOTKANIA ↩

"Zbrodnia ponarska 1941-1944" to monografia, która przedstawia stosunki narodowościowe w przedwojennym województwie wileńskim, eksterminację obywateli polskich II RP pochodzenia żydowskiego, członków podziemia polskiego na Wileńszczyźnie, duchowieństwa polskiego, jeńców radzieckich i ludności romskiej w okresie istnienia Komisariatu Rzeszy Ostland oraz powojenne postępowania karne wobec sprawców zbrodni na ziemi wileńskiej na szerokim tle historycznym.

____________

Monika Tomkiewicz - doktor habilitowany nauk humanistycznych, stypendystka Johannes Gutenberg Universitat Mainz. Zatrudniona w Biurze Badan Historycznych IPN w Warszawie. W latach 2000-2018 historyk-archiwista w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, szczególnie w historii okupacyjnej byłego województwa wileńskiego i Pomorza. Autorka kilku książek, w tym również tych dotyczących Wileńszczyzny: Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008 (obecnie przygotowane jest wydanie drugie poprawione i uzupełnione) oraz Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018. Jest też autorką licznych artykułów publikowanych w prasie naukowej w Polsce, Niemczech, na Litwie i w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy i Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz członkiem Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.